Kkt. és Bt. szabályokat érintő Ptk. módosítás

A Ptk. 2021. évi XCV. törvénnyel módosított, 2021. július 1-én hatályba lépő rendelkezéseinek (14. és 16. § – Ptk. 3:152. § és 3:158. § következtében a jövőben az a közkereseti társaság, amelynek tagjainak száma egy főre csökken, illetve az a betéti társaság, amelynek valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja tagsági jogviszonya megszűnik nem fog a törvény […]

Amit a meghatalmazásról tudni érdemes

Előfordulhat, hogy egy ügyet el kell intéznünk, de személyesen nem tudunk, vagy nem akarunk eljárni. Ilyenkor meghatalmazhatunk valakit, hogy helyettünk járjon el. A meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat – azaz azt a meghatalmazottnak, a meghatalmazás elfogadása jeléül, nem feltétlenül kell aláírnia, – melyet ahhoz a félhez kell intézni, amellyel az adott ügyet intézni szükséges. […]

Ismét lehet személyes részvétellel taggyűlést, közgyűlést tartani

A 289/2021. (V.31.) Kormány rendelet alapján újra lehetséges a jogi személy döntéshozó szervének döntéshozatala a tagok személyes részvételével. Emellett egyelőre fennmarad az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének, illetve az ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatalnak a  lehetősége a döntéshozatalra azokban az esetekben, amikor a jogi személy létesítő okirata erre nem tartalmaz rendelkezést. Foto: Gerd Altman www.drszucsgaborugyved.hu