Követelés kezessel szembeni érvényesítése

Az adós kft a tartozását közjegyzői okiratban ismerte el, a tartozás megfizetéséért egy harmadik személy kezességet is vállalt ugyanabban a közokiratban. Mi a teendő, ha az adós felszámolási eljárás alá kerül? Érinti-e ez az eljárás és ha igen, akkor milyen módon a kezessel szembeni követelés eredményes érvényesíthetőségét? Ilyen helyzetbe került? Segítünk. Lépjen velünk kapcsolatba: https://drszucsgaborugyved.hu

A Ptk. cégjogot érintő módosításai

Hamarosan, 2022. január 1-én hatályba lépnek a Polgári Törvénykönyv módosított rendelkezései, melyek közül a cégjogot érintő legfontosabb változásokat az alábbiakban foglalom össze: A 3:1. § (4) bekezdése szerint a jogi személy törvényben meghatározott típusban, törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető. E bekezdés a jövőben már nem tartalmazza, hogy […]

Kkt. és Bt. szabályokat érintő Ptk. módosítás

A Ptk. 2021. évi XCV. törvénnyel módosított, 2021. július 1-én hatályba lépő rendelkezéseinek (14. és 16. § – Ptk. 3:152. § és 3:158. § következtében a jövőben az a közkereseti társaság, amelynek tagjainak száma egy főre csökken, illetve az a betéti társaság, amelynek valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja tagsági jogviszonya megszűnik nem fog a törvény […]

Amit a meghatalmazásról tudni érdemes

Előfordulhat, hogy egy ügyet el kell intéznünk, de személyesen nem tudunk, vagy nem akarunk eljárni. Ilyenkor meghatalmazhatunk valakit, hogy helyettünk járjon el. A meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat – azaz azt a meghatalmazottnak, a meghatalmazás elfogadása jeléül, nem feltétlenül kell aláírnia, – melyet ahhoz a félhez kell intézni, amellyel az adott ügyet intézni szükséges. […]

Ismét lehet személyes részvétellel taggyűlést, közgyűlést tartani

A 289/2021. (V.31.) Kormány rendelet alapján újra lehetséges a jogi személy döntéshozó szervének döntéshozatala a tagok személyes részvételével. Emellett egyelőre fennmarad az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének, illetve az ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatalnak a  lehetősége a döntéshozatalra azokban az esetekben, amikor a jogi személy létesítő okirata erre nem tartalmaz rendelkezést. Foto: Gerd Altman www.drszucsgaborugyved.hu

Megszüntethető-e a felszámolás kezdő időpontjában az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás?

A Kúria 5/2021. PJE határozata szerint ha a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő végrehajtási eljárás időtartama alatt az adós az ingatlanát harmadik személyre átruházza, és a tulajdonosváltozás bejegyzésére a végrehajtási jognak az ingatlannyilvántartásba való bejegyzését követően kerül sor, akkor a végrehajtási eljárást csak a végrehajtási árverés lefolytatását követően lehet megszüntetni A végrehajtási eljárás adósa az […]

Társasházi lakásfelújítás: módosult szabályok

A tulajdonos a saját lakásában bármilyen építési munkát végezhet, kivéve, ha annak jellege miatt a társasház alapító okiratát kell módosítani, vagy ha az érinti a társasházi közös tulajdont. A társasházi törvény módosítása következtében változik azoknak az építési munkálatok köre, amelyekhez hozzájárulást kell beszerezni, valamint a hozzájárulás megadására jogosultak személye, és a hozzájárulás érvényességéhez szükséges többség […]

Jön a tényleges tulajdonosi nyilvántartás

Júniustól a Magyarország területén nyilvántartásba vett egyes szervezetek tényleges tulajdonosairól nyilvántartást fog vezetni a NAV.  Ilyen szervezetek különösen a gazdálkodó szervezetek, (pl., bt., kft, rt.) a szövetkezet, de ilyen például a vízgazdálkodási társulat, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, de az egyesület, az  alapítvány és a köztestület is. […]

Ingatlanközvetítővel szerződne? Ellenőrizze a hatósági nyilvántartásban.

Sokan – még az érintettek közül is – nem tudják, hogy ingatlanközvetítői tevékenységet csak az végezhet, akit az arra illetékes jegyző, mint felügyeleti hatóság az ingatlanközvetítői nyilvántartásba felvett. Ezért mielőtt ingatlanközvetítővel szerződne, ellenőrizze, hogy a közvetítő jogosult-e arra, hogy ilyen tevékenységet végezzen. Ezt vagy az országos nyilvántartásban (https://oknyir.kh.gov.hu/Kereses/IngatlanKozvetito) vagy a fővárosi / megyeszékhelyi jegyző nyilvántartásában […]

Rugalmasabb lesz a csődeljárás

Már csak parlamenti zárószavazásra vár az a törvényjavaslat, amely az ún. szerkezetátalakítási irányelvet (EU 2019/1023 számú irányelv) fogja átültetni a magyar jogba, várhatóan 2021. július 17-ig. A jelenleg hatályos jogban a csődeljárás az egyetlen olyan eljárás, amely lehetőséget ad a fizetésképtelenné vált cégeknek arra, hogy szabályozott keretek között átütemezzék a tartozásaik rendezését és ezzel elkerüljék […]