Megismerheti-e a munkáltató munkavállaló koronavírus elleni védettségének a tényét?

A NAIH új állásfoglalása alapján munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi, valamint munkaszervezési céllal, megfelelő kockázatelemzés alapján szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerése.

A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a munkáltatónak a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókra vonatkozó felmérést munkakörönként vagy foglalkoztatotti személyi körönként kell elvégeznie és ennek alapján határozhatja meg, hogy mely munkavállalók esetén szükséges ennek a személyes adatnak a megismerése.

A munkáltatónak meg kell határoznia az adatok kezelésének pontos célját és az adatkezelés jogszerűségét alátámasztó jogalapot, különösen azért, mert a védettség ténye, (vagy ennek hiánya) GDPR 4. cikkének 15. pontja szerint a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó egészségügyi adatnak minősül, és köteles adatkezelési tájékoztatót is készíteni.

Az adatkezelés célja kizárólag az lehet, hogy a munkáltató megtehesse és meg is tegye a szükséges intézkedéseket a munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi, valamint munkaszervezési szabályoknak történő megfelelés miatt, és e cél elérése érdekében jogosult legyen megismerni a munkavállalók koronavírus elleni védettsége tényét.

A célnak valósnak kell lennie, azaz ha a munkáltató úgy dönt, hogy bekéri ezen adatokat, akkor azok birtokában és azok alapján köteles intézkedéseket tenni és azokat dokumentálni.

Az adattakarékosság elve alapján a munkáltató kizárólag az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője által biztosított applikáció, valamint a védettségi igazolványnak a kormányrendeletben meghatározott adatait kezelheti, a munkáltató kizárólag az applikáció megjelenítését, illetve a védettségi igazolvány bemutatását kérheti a munkavállalóktól, azokról másolatot nem készíthet, azokat semmilyen formában és módon nem tárolhatja. Kizárólag azt jogosult rögzíteni, hogy az érintett munkavállaló igazolta a koronavírus elleni védettségének a tényét, valamint – ha az az igazolás bemutatása során megállapítható – azt, hogy ezen védettség időtartama mely időpontig áll fenn.

A NAIH állásfoglalásának teljes szövege a Hatóság honlapján (www.naih.hu) érhető el.

Dr. Szűcs Gábor ügyvéd

office@drszucsgaborugyved.hu

(+36) 209569313

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük